ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Jana Veľas Hlucháňová

Moje služby

Právne služby poskytujeme klientom najmä v nasledujúcich oblastiach:

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností, korporátna agenda
 • príprava zmlúv
 • sporová agenda, vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Občianske právo

 • právne poradenstvo
 • príprava zmlúv a iných právnych podaní
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • sporová agenda, vymáhanie pohľadávok

Rodinné právo

 • rozvody, starostlivosť o maloleté deti, výživné
 • vyporiadanie BSM

Pracovné právo

Trestné právo

Kontakty:

Emailová adresa:     hluchanova.advokat(a)gmail.com

Mobil:                   +421 908 209 639

Sídlo:                    Hlinkova 1220, 01401 Bytča

IČO:                       500 53 299

DIČ:                       1078693847

Registrácia v Slovenskej advokátskej komore pod č. 7192

Stránkové hodiny:

Pondelok                09:00 – 15:00

Utorok                    09:00 – 15:00

Streda                     09:00 – 15:00

Štvrtok                   09:00 – 15:00

Piatok                     09:00 – 15:00

JUDr. Jana Veľas-Hlucháňová

advokátska kancelária